Δωρεάν Έλεγχος Λογοκλοπής

Δωρεάν Έλεγχος Λογοκλοπής

Δωρεάν

Δωρεάν 500 λέξεις

Δωρεάν πρόγραμμα λογοκλοπής

 

Μια συχνή ερώτηση που καλούμαστε να απαντήσουμε στον Όμιλο ΑΝΑΒΑΣΙΣ αφορά τα δωρεάν προγράμματα λογοκλοπής και ποια είναι η διαφορά με αυτό που έχουμε επιλέξει εμείς. Η απάντησή μας δεν μπορεί να είναι πάντα απλή καθώς στην ουσία συγκρίνουμε δυο τελείως διαφορετικά εργαλεία. Από τη μια πλευρά οι συγγραφείς έχουν στα χέρια τους δωρεάν προγράμματα που ελέγχουν τη λογοκλοπή και από την άλλη μπορούν να επιλέξουν τα αξιόπιστο λογισμικό μας.

 

Για να σας βοηθήσουμε θα θέσουμε υπόψιν σας το βασικό κορμό λειτουργίας των δυο διαθέσιμων λύσεων. Τα δωρεάν προγράμματα λογοκλοπής στην ουσία εκτελούν την ίδια αναζήτηση με εκείνη των μηχανών αναζήτησης (π.χ. google). Στον αντίποδα το δικό μας λογισμικό αναζητά ομοιότητες σε δισεκατομμύρια έγγραφα που έχουν φορτωθεί σε διάφορες βάσεις δεδομένων ανά τον κόσμο και δεν είναι διαθέσιμα μέσω των μηχανών αναζήτησης. Αυτός είναι και ο βασικότερος λόγος της αξιοπιστίας που έχει επιλέξει για εσάς ο Όμιλος ΑΝΑΒΑΣΙΣ.