ΕΙΔΗ ΛΟΓΟΚΛΟΠΗΣ

Οι κύριοι τύποι λογοκλοπής είναι δύο:

 

Λογοκλοπή Ολόκληρης Πηγής

  •  Η λογοκλοπή ολόκληρης πηγής περιγράφει την περίπτωση κατά την οποία η δουλειά ενός τρίτου, παρουσιάζεται ως δική σας. Το πιο συνηθισμένο παράδειγμα είναι όταν ένας φοιτητής παίρνει μια εργασία που έχει γράψει κάποιος άλλος και βάζει σε αυτήν το δικό του όνομα.
 

Αποφύγετέ τη

Μερική Αντιγραφή

  • Η μερική αντιγραφή αναφέρεται στην περίπτωση που περιλαμβάνετε στην εργασία σας τμήματα έργου που ανήκουν σε τρίτο δίχως να αναφέρετε την αντίστοιχη πηγή. Είναι επίσης συνηθισμένο φαινόμενο να παρατηρείται σε φοιτητικές/μεταπτυχιακές και εργασίες κάθε είδους.
 

Μάθετε περισσότερα

 
 

Παράλληλα, ανάλογα με την πρόθεση που υπάρχει, η λογοκλοπή μπορεί να διακριθεί σε δύο επιμέρους κατηγορίες:

 

Σκόπιμη Λογοκλοπή

  • Παρατηρείται όταν κάποιος παραθέτει ολόκληρα αποσπάσματα από πνευματική εργασία άλλου προσώπου, δίχως να αναφέρει την αντίστοιχη πηγή, παρουσιάζοντάς έτσι ως δικά του
 

Περισσότερα

Ακούσια Λογοκλοπή

  • Συμβαίνει όταν κάποιος δανείζεται από μια πηγή πολλές λέξεις και φράσεις και δεν αναφέρει με κατάλληλο και σωστό τρόπο τη βιβλιογραφία.
 

Πώς να την αποφύγετε