Έλεγχος Λογοκλοπής online

 

Μια συχνή αναζήτηση είναι ο έλεγχος λογοκλοπής online με τα αποτελέσματα να δείχνουν ότι όντως, είναι προσβάσιμα στο κοινό διάφορα εργαλεία τα οποία υπόσχονται έλεγχο του κειμένου σας. Ωστόσο, κάθε τέτοιο εργαλείο δε σας παρέχει καμία εγγύηση για το αποτέλεσμα και δεν υλοποιεί εκ βαθέων αναζήτηση σε βάσεις δεδομένων.

Ο έλεγχος λογοκλοπής online σε καμία περίπτωση δεν εκτελεί τις αλγοριθμικές διαδικασίες των εξελιγμένων εργαλείων και για το λόγο αυτό δε θεωρείται αξιόπιστος. Στην πλειονότητά τους, τα εργαλεία αυτά εντοπίζουν τα ίδια κείμενα που θα εντόπιζε και μια οποιαδήποτε μηχανή αναζήτησης στο διαδίκτυο, γεγονός που καθιστά τη χρήση τους επισφαλή. Για να είστε απόλυτα σίγουροι ότι το κείμενό σας δεν έχει λογοκλοπή, εμπιστευτείτε το ΑΝΑΒΑΣΙΣ και το plagscan.