Λογοκλοπή

 

Στη διεθνή κοινότητα ο όρος που έχει επικρατήσει για τη λογοκλοπή είναι πλαγιαρισμός. Πρόκειται για την ελληνική απόδοση της λέξης plagiarism η οποία προέρχεται από τη Λατινική plagiarius, που σημαίνει απαγωγέας.

 

Το φαινόμενο της λογοκλοπής αναφέρεται στη χρήση της πνευματικής εργασίας δηλαδή ιδεών, αποτελεσμάτων έρευνας και γενικότερα συγγραφικού έργου,  χωρίς να αναφέρεται η αντίστοιχη πηγή.  Ουσιαστικά περιγράφει αυτό ακριβώς που σημαίνει, δηλαδή τη λέξη απαγωγή. Λογοκλοπή διαπράττει κανείς όταν παρουσιάζει το πνευματικό έργο τρίτου, ως δικό του ακόμα και αν δεν το κάνει σκόπιμα. Η λογοκλοπή θεωρείται αδίκημα και καταδικαστέα από την ακαδημαϊκή κοινότητα.