Επιλέξτε το πακέτο ελέγχου λογοκλοπής που σας ταιριάζει

 

 

Μικρό

5,00€

Με αυτό το πακέτο έχετε την δυνατότητα να ελέγξετε κείμενα έως 2500 λέξεις.

Μεσαίο

20,00€

Με αυτό το πακέτο έχετε την δυνατότητα να ελέγξετε κείμενα έως 15000 λέξεις.

Μεγάλο

50,00€

Με αυτό το πακέτο έχετε την δυνατότητα να ελέγξετε κείμενα έως 45000 λέξεις.