Blog

Μπορεί ο αλγόριθμος που αλλάζει την ακαδημαϊκή γραφή να ξεγελάσει το πρόγραμμα λογοκλοπής Turnitin;

Το ChatGPT μπορεί να ξεγελάσει το Turnitin

Ζούμε στην εποχή που είμαστε πλέον σε θέση να γνωρίζουμε αν αυτό που διαβάζουμε είναι προϊόν ανθρώπινης γραφής ή μηχανής. Καθηγητές σε πανεπιστήμια στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Αυστραλία εντόπισαν ήδη εργασίες που έχουν συνταχθεί με το νέο εργαλείο ChatGPT, με αποτέλεσμα πολλά πανεπιστήμια να μην επιτρέπουν τη χρήση του. Αποτελεί, όμως, ουσιαστική επίλυση του προβλήματος η απαγόρευση αυτή; Η ανερχόμενη τεχνολογία ΑΙ (Artificial Intelligence) πρέπει να φοβίζει τους επιστήμονες; Η σύγχρονη τεχνολογία διαθέτει εφαρμογές που είναι σε θέση να ανιχνεύσουν κείμενα που έχουν συνταχθεί με το εργαλείο ChatGPT; Αν θέλετε να βρείτε απαντήσεις στα παραπάνω ερωτήματα και να μάθετε τι πραγματικά συμβαίνει με το εργαλείο ανίχνευσης λογοκλοπής που χρησιμοποιούν ευρέως τα πανεπιστήμια, διαβάστε το άρθρο που ακολουθεί. 

Αν αναζητάτε Πακέτα Ελέγχου Λογοκλοπής Απεριορίστων Λέξεων είστε στο κατάλληλο μέρος!

Ζητήστε τη βοήθειά μας εδώ:

Επικοινωνία

ChatGPT: ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της τεχνητής νοημοσύνης

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει πλέον εισχωρήσει για τα καλά στη ζωή μας με τις δυνατότητες που προσφέρει σε πολλούς τομείς συμπεριλαμβανομένης της εκπαίδευσης. Ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της είναι το ChatGPT. Πρόκειται για ένα δημοφιλές μοντέλο γλωσσικής τεχνητής νοημοσύνης χάρη στην ικανότητά του να παράγει υψηλής ποιότητας κείμενο σε επίπεδο ανθρώπινης συνομιλίας, το οποίο χρησιμοποιεί προηγμένους αλγορίθμους μηχανικής μάθησης.

Αποτελεί λύση η απαγόρευση χρήσης του ChatGPT;

Η απαγόρευση της χρήσης του εργαλείου ChatGPT σε πολλά πανεπιστήμια, εξαιτίας της τάσης των φοιτητών να το χρησιμοποιούν για τη σύνταξη των εργασιών τους, είναι μια προσωρινή λύση για την αποτροπή της ανεπιθύμητης χρήσης του συγκεκριμένου εργαλείου, αλλά δεν αντιμετωπίζει την ουσία του προβλήματος. Συνεπώς, απαιτείται μια συνολική αξιολόγηση της αποτελεσματικότητάς του. Προς αυτή την κατεύθυνση θα βοηθούσε μια πιο διεξοδική προσέγγιση επικεντρωμένη στην ανάπτυξη προηγμένων εργαλείων ανίχνευσης λογοκλοπής, προκειμένου να ενισχυθεί η ακαδημαϊκή εντιμότητα και η αξιοπιστία των εργασιών. Συνολικά, η αντιμετώπιση του ζητήματος απαιτεί πολύπλευρη προσέγγιση και διάλογο μεταξύ πανεπιστημίων, ερευνητικής κοινότητας και εταιρειών. Συγκεκριμένα, η εταιρεία που ανέπτυξε το ChatGPT υπόσχεται ότι θα αναπτύξει τεχνολογία για τον εντοπισμό παραγόμενων κειμένων από το συγκεκριμένο εργαλείο.

Η στάση των επιστημόνων μπροστά στην «απειλή» του ChatGPT

Η αντίδραση των επιστημόνων έναντι του ChatGPT μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις απόψεις και τις ανησυχίες του καθενός. Ορισμένοι επιστήμονες μπορεί να ανησυχούν για τις πιθανές επιπτώσεις στην ακαδημαϊκή ερευνητική διαδικασία και την αυθεντικότητα των επιστημονικών έργων. Μία από τις βασικότερες προκλήσεις είναι η πιθανότητα κατάχρησης του ChatGPT. Αν είναι εύκολο να παραχθούν κείμενα υψηλής ποιότητας αυτοματοποιημένα, μπορεί να υπονομευθεί η αξία της προσωπικής δημιουργικότητας και η αξιοπιστία των επιστημονικών αποτελεσμάτων. Από την άλλη πλευρά, η χρήση του εργαλείου ChatGPT στον τομέα της εκπαίδευσης έχει και ορισμένα πλεονεκτήματα που πρέπει να ληφθούν υπόψη.

  • Πρώτον, το ChatGPT μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο υποστήριξης για τους φοιτητές, παρέχοντας άμεσες απαντήσεις σε ερωτήσεις και βοήθεια στην κατανόηση των μαθηματικών, επιστημονικών και γενικότερων ακαδημαϊκών θεμάτων,
  • Επιπλέον, το ChatGPT μπορεί να λειτουργήσει ως εργαλείο προώθησης της δημιουργικότητας και ενίσχυσης της κριτικής σκέψης των φοιτητών, προτείνοντας ιδέες και βοηθώντας στην ανάπτυξη επιχειρημάτων,
  • Επιπλέον, η χρήση του ChatGPT μπορεί να επεκτείνει την πρόσβαση σε εκπαιδευτικούς πόρους. Μπορεί να παρέχει πληροφορίες και μαθήματα σε φοιτητές που δεν έχουν πρόσβαση σε παραδοσιακές ακαδημαϊκές πηγές λόγω γεωγραφικών, οικονομικών ή άλλων περιορισμών.
  • Τέλος, η συνεχής χρήση του ChatGPT μπορεί να βοηθήσει στην προώθηση της έρευνας και της καινοτομίας στον τομέα της εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο για να αναζητήσουν νέες ιδέες, να προβληματίσουν τους φοιτητές και να δοκιμάσουν νέες προσεγγίσεις στη διδασκαλία και την αξιολόγηση.

Συνολικά, η χρήση του εργαλείου ChatGPT στην εκπαίδευση δύναται να ενισχύσει την απόκτηση γνώσης, τη δημιουργικότητα και την προσβασιμότητα στην εκπαίδευση. Επομένως, είναι σημαντικό να εξετάζουμε κριτικά τα προβλήματα και τις προκλήσεις που προκύπτουν, αλλά και να αναζητούμε λύσεις που θα επιτρέψουν την αποτελεσματική και υπεύθυνη χρήση της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία. Υπό αυτό το πρίσμα, η απάντηση στο ερώτημα εάν το ChatGPT πρέπει να φοβίζει τους επιστήμονες εξαρτάται από την ισορροπία ανάμεσα στα πλεονεκτήματα και τις προκλήσεις που συνοδεύουν τη χρήση του. 

Turnitin: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Το Turnitin αποτελεί μια διαδικτυακή εφαρμογή που ανιχνεύει ομοιότητες σε κείμενα εργασιών που υποβάλλονται για έλεγχο. Οι διδάσκοντες μπορούν να υποβάλουν για έλεγχο πιθανής λογοκλοπής τις εργασίες των διδασκόμενων ή να επιτρέψουν στους ίδιους τους διδασκόμενους να τις υποβάλουν. Το Turnitin ελέγχει τις εργασίες σε σύγκριση με το υλικό που διαθέτει, συμπεριλαμβανομένων των πηγών στο διαδίκτυο και γνωστών εκδοτών. Δημιουργεί μια αναφορά ομοιότητας που υπογραμμίζει τις ομοιότητες που υπάρχουν στα κείμενα που έχουν υποβληθεί για έλεγχο. Οι αναφορές ομοιότητας παρέχουν στους διδάσκοντες ένα εργαλείο διδασκαλίας και εκπαίδευσης για την ορθή χρήση των παραπομπών και της βιβλιογραφίας και ταυτόχρονα εξασκούν τους διδασκόμενους πώς να επεξεργάζονται και να συγγράφουν σωστά πρωτότυπες εργασίες. Το Turnitin επιτρέπει ακόμη την πολλαπλή υποβολή μιας εργασίας σε επίπεδο προσχεδίου έτσι ώστε να διορθωθεί και βελτιωθεί. Επίσης, παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας εικονικών τάξεων, όπου διδάσκοντες ή διδασκόμενοι μπορούν να υποβάλουν εργασίες για έλεγχο λογοκλοπής. Όσον αφορά τη δυνατότητα ανίχνευσης γραφής AI (AI = Artificial Intelligence) από το Turnitin, αυτή έχει ενεργοποιηθεί από τις 4/4/2023, με αποτέλεσμα να δίνει τη δυνατότητα στο συγκεκριμένο λογισμικό να εντοπίζει αποτελεσματικότερα σε κείμενα εργασιών που υποβάλλονται από τους μαθητές τη χρήση εργαλείων γραφής τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένου του ChatGPT.

Μύθοι και αλήθειες για το Turnitin:

1. Το Turnitin ανιχνεύει τη λογοκλοπή

Αλήθεια: Το Turnitin συγκρίνει τα κείμενα των εργασιών των μαθητών με το περιεχόμενο που υπάρχει στη βάση δεδομένων του εν λόγω λογισμικού, ενώ υπόκειται στην κρίση του εκπαιδευτικού να ελέγξει εάν οι αναφορές ομοιότητας που εντοπίστηκαν είναι αποτέλεσμα ή όχι λογοκλοπής. 

2. Το Turnitin λειτουργεί πάντα με τον ίδιο τρόπο και δεν παρουσιάζει ευελιξία

Αλήθεια: Το Turnitin παρέχει στους χρήστες πολλές δυνατότητες επιλογής και προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες των χρηστών του. Για παράδειγμα, οι εκπαιδευτικοί μπορεί να δώσουν τη δυνατότητα στους μαθητές τους να ελέγχουν οι ίδιοι τις εργασίες τους για πιθανή λογοκλοπή, να τις υποβάλλουν εκ νέου για έλεγχο διορθωμένες και βελτιωμένες και να βλέπουν την αλλαγή των αναφορών ομοιότητας στα αποτελέσματα.  

3. Η αναφορά ομοιότητας δείχνει το ποσοστό λογοκλοπής που έχει εντοπιστεί σε μια εργασία

Αλήθεια: Η αναφορά ομοιότητας που προκύπτει μετά την υποβολή μιας εργασίας για έλεγχο λογοκλοπής δεν συμπίπτει με το ποσοστό λογοκλοπής, αλλά είναι καθαρά ενδεικτική και απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση και επεξεργασία από την πλευρά του εκπαιδευτικού, προκειμένου να εντοπιστεί εάν τα αναφερόμενα ποσοστά αποτελούν πράγματι λογοκλοπή.

4. Τα έγγραφα που υποβάλλονται στη βάση δεδομένων του Turnitin είναι εύκολα προσβάσιμα από τρίτους

Αλήθεια: Οι εργασίες των μαθητών προστατεύονται από τις αρχές της ιδιωτικότητας, επομένως δεν τίθεται θέμα παραβίασης του απορρήτου.

5. Μια εργασία που υποβάλλεται για πιθανό έλεγχο λογοκλοπής στο Turnitin παραμένει στη βάση δεδομένων του για πάντα

Αλήθεια: Το Turnitin παρέχει τη δυνατότητα αφαίρεσης των εγγράφων των χρηστών που το επιθυμούν από τη βάση δεδομένων του λογισμικού, κατόπιν αιτήματος στον διδάσκοντα.

6. Τα πνευματικά δικαιώματα των χρηστών διακυβεύονται τρόπον τινά από το Turnitin

Αλήθεια: Η αρχειοθέτηση των εργασιών που υποβάλλονται στο Turnitin δεν αποτελεί παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την πολιτική απορρήτου και την ασφάλεια ανατρέξτε εδώ.

7. Όλοι οι μαθητές μισούν το Turnitin

Αλήθεια: Το Turnitin προστατεύει την εργασία των μαθητών από μη εξουσιοδοτημένη χρήση και δίνει σε εκείνους που είναι συνεπείς με τα καθήκοντά τους έναν καλό λόγο να μη μοιράζονται τη δουλειά τους με άλλους. Πολλοί μαθητές έχουν δηλώσει ότι τάσσονται υπερ αυτής της δυνατότητας που τους παρέχει το Turnitin. 

8.  Οι μαθητές μπορούν εύκολα να «ξεγελάσουν» το Turnitin και να μην πέσει στην αντίληψη του διδάσκοντα η ύπαρξη λογοκλοπής

Αλήθεια: Μόλις ο μαθητής υποβάλει την εργασία του στο Turnitin λαμβάνει μια αναφορά ομοιότητας και στη συνέχεια πρέπει να περιμένει 24 ώρες για να την υποβάλει εκ νέου και να λάβει μια άλλη αναφορά. Για να συμβεί, βέβαια, αυτό απαιτείται οι εκ νέου υποβολές να έχουν ενεργοποιηθεί από τον διδάσκοντα. Αυτός ο τρόπος λειτουργίας δεν επιτρέπει την επανειλημμένη υποβολή εργασιών. 

9. Το Turnitin μπορεί να αντιπαραβάλει τα κείμενα των υποβληθεισών εργασιών με οποιοδήποτε υλικό έχει γραφτεί έως τώρα

Αλήθεια: Αδιαμφισβήτητα υπάρχει υλικόειδικά αν αυτό είναι διαθέσιμο μόνο σε έντυπη μορφή,που δεν βρίσκεται στη βάση δεδομένων του Turnitin. Ωστόσο, το υλικό που χρησιμοποιούν κατά κόρον οι μαθητές περιλαμβάνεται σε μεγάλο βαθμό στη βάση δεδομένων του Turnitin.

10. Το Turnitin αξιολογεί αυτόματα και βαθμολογεί τις υποβληθείσες εργασίες και κατά συνέπεια δεν απαιτείται η βαθμολόγηση από τον διδάσκοντα

Αλήθεια: Το Turnitin ανιχνεύει την ομοιότητα των υποβληθέντων κειμένων με τις πηγές που υπάρχουν στη βάση δεδομένων του και δεν βαθμολογεί τα έγγραφα που υποβάλλονται. Αντιθέτως, εναπόκειται στην κρίση του διδάκοντα και/ή του διδασκόμενου να καθορίσει εάν μια εργασία παρουσιάζει λογοκλοπή.

11. Όλα τα κείμενα που υποβάλλονται στο Turnitin διαβάζονται και αξιολογούνται για ανίχνευση λογοκλοπής από ειδικούς

Αλήθεια: Καθημερινά υποβάλλονται στοTurnitin πάνω από 200.000 έγγραφα, τα οποία υπόκεινται σε επεξεργασία από το λογισμικό, τους διακομιστές και τις βάσεις δεδομένων. 

Plagiarism-Checker.gr

Στόχος μας είναι η ενημέρωση για τη σοβαρότητα της λογοκλοπής και η καταπολέμησή της σε όλους τους τομείς.

Πηγές

Επικοινωνία

Venizelou 34, Kavala, Greece

+30 (210) 300 2036