Blog

Μετάφραση = Λογοκλοπή;


Μετάφραση = Λογοκλοπή;

Η ξενόγλωσση βιβλιογραφία αξιοποιείται τόσο από την ακαδημαϊκή σφαίρα όσο και από την επιχειρηματική. Η τεχνολογία επιτρέπει στους ανθρώπους από όλο τον κόσμο να ανταλλάζουν ιδέες και πληροφορίες, ξεπερνώντας τα γεωγραφικά όρια. Η ξενόγλωσση βιβλιογραφία προσδίδει σε οποιοδήποτε κείμενο ποιοτικότερο και πιο ολοκληρωμένο περιεχόμενο. Αυτό που όμως μπερδεύει συχνά τους φοιτητές και τους content creators είναι το αν χρειάζεται να αναφέρουν την πηγή του ξενόγλωσσου περιεχομένου. Σκέφτονται συχνά πως ο καθηγητής ή ο αναγνώστης μπορεί να μην αναγνωρίσουν πως το κείμενο προέρχεται από αλλού κι έτσι δεν προσθέτουν την αναφορά.

Ξενόγλωσση βιβλιογραφία και φοιτητές

Η εύρεση βιβλιογραφίας δεν περιορίζεται σε μία μόνο γλώσσα, αλλά επεκτείνεται σε όλες. Μάλιστα, το μεγαλύτερο μέρος της διαδικτυακά και δωρεάν διαθέσιμης βιβλιογραφίας είναι στην αγγλική γλώσσα. Μπορείτε να βρείτε και άλλες γλώσσες και να αξιοποιήσετε τις πηγές με τον ίδιο τρόπο. 

Η ξενόγλωσση βιβλιογραφία, ειδικά όταν συνδυάζονται πολλές γλώσσες, προσφέρει μεγαλύτερο κύρος στην εργασία. Μπορείτε να βρείτε ένα μεταφρασμένο ξενόγλωσσο κείμενο έτοιμο ή να το μεταφράσετε με ένα εργαλείο όπως το Google translate. Βέβαια, η λέξη προς λέξη μετάφραση πολλές φορές δε μεταφέρει με ακρίβεια το μήνυμα. 

Όταν βρίσκετε ένα ξενόγλωσσο κείμενο, διαβάζετέ το και αντιγράφετε από αυτό σε ένα αρχείο τα σημεία που σας ενδιαφέρουν για την εργασία σας. Έπειτα, μεταφράστε αυτά τα κομμάτια στο ίδιο αρχείο ακριβώς κάτω από κάθε σημείο/παράγραφο. Σε ένα άλλο αρχείο παραφράστε τα μεταφρασμένα λόγια, κάντε τα δικά σας και σημειώστε την αναφορά κανονικά. Αν σε κάποιες περιπτώσεις δεν είστε σίγουροι πως η μετάφρασή σας είναι καλή και μεταφέρει σωστά το μήνυμα, προσθέστε σε παρένθεση και εντός εισαγωγικών το αρχικό κείμενο χωρίς τη μετάφραση,  σημειώνοντας πάλι την αναφορά και τη βιβλιογραφία.

Ξενόγλωσση βιβλιογραφία και content creators

Αν έχετε ιστοσελίδα, blog, ή οποιασδήποτε μορφής ψηφιακό περιεχόμενο, το πιο σημαντικό για σας είναι η πρωτοτυπία και η αξιοπιστία. Οι αναγνώστες, θεατές και πελάτες θέλουν να βλέπουν πρωτότυπο περιεχόμενο και να εμπιστεύονται τον παραγωγό/την επιχείρηση. Είναι πιο εύκολο στην περίπτωση του διαδικτύου να αποκαλυφθεί η μετάφραση - η αντιγραφή ενός ξενόγλωσσου περιεχομένου. Εδώ μπορεί να τεθεί και ζήτημα παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων. Πολύ συχνά οι content creators διαβάζουν και έρχονται σε επαφή με παρόμοιο περιεχόμενο από την ίδια ή διαφορετική γλώσσα για να εμπνευστούν, να επεκτείνουν ή να επαναδιατυπώσουν το ίδιο κείμενο από διαφορετική, προσωπική σκοπιά. Το εμπνευσμένο όμως κείμενο διαφέρει από την αντιγραφή και σε ορισμένες περιπτώσεις η διαφορά είναι δύσκολο να οριστεί. 

Επιπλέον, οι content creators εφόσον μοιράζονται το περιεχόμενό τους στο διαδίκτυο, πάντα έχουν τον κίνδυνο να αντιγραφεί το περιεχόμενό τους από άλλους. Αυτό αποτελεί σημαντικό πρόβλημα ειδικά για τους μικρούς ακόμα δημιουργούς και επιχειρηματίες. Μπορεί, για παράδειγμα, ένας άλλος content creator που γνωρίζει τη γλώσσα του περιεχομένου σας, να τη μεταφράσει σε άλλη και έτσι να χρησιμοποιήσει αυτούσιο το περιεχόμενό σας στη δική του ξενόγλωσση ιστοσελίδα. Αυτό προκαλεί όχι μόνο συναισθήματα αδικίας αλλά και ζητήματα νομικά.

Γιατί να κάνουμε αναφορά στις μεταφρασμένες πηγές; 

Όπως και στην περίπτωση της μητρικής γλώσσας, έτσι και στις υπόλοιπες γλώσσες είναι απαραίτητη η αναφορά για διάφορους λόγους: 

  • Για περεταίρω προβληματισμό: Όταν ο αναγνώστης ενδιαφέρεται για ένα θέμα, πολύ συχνά θέλει να εμβαθύνει τις γνώσεις του σε αυτό. Ο αναγνώστης του γραπτού σας (για παράδειγμα φοιτητές που κάνουν έρευνα στον ίδιο τομέα και χρησιμοποιούν την εργασία σας ως βιβλιογραφία) θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να επεκτείνει τις γνώσεις του, και για αυτό χρειάζεται την αναφορά και τη βιβλιογραφία. Και ο καθηγητής ως αναγνώστης πρέπει να γνωρίζει από πού έχετε αυτήν την πληροφορία καθώς ξέρει πως δεν είναι δική σας η γνώση. Αν πρόκειται για άλλον τομέα πέραν του ακαδημαϊκού, οι αναγνώστες έχουν τη θέληση να αποκτήσουν ολοκληρωμένη εικόνα για ένα θέμα ώστε να μπορούν να λάβουν υπεύθυνες αποφάσεις. Έτσι, καλό είναι να σημειώνετε τις πηγές που χρησιμοποιείτε ώστε να βοηθάτε τους αναγνώστες σας. Αυτό θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη τους σε σας.
  • Για την αξιοπιστία των πληροφοριών: Από πού πηγάζουν οι πληροφορίες σας; Η αναφορά αναδεικνύει την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των πληροφοριών. Επιτρέπει την επικύρωση και επαλήθευση των πληροφοριών και προσδίδει κύρος και αξιοπιστία στη γενικότερη εργασία και τον ερευνητή (εσάς). 
  • Για να δείξετε ότι είστε ειδικός: Είτε πρόκειται για επιστημονικό έργο ή για ψηφιακό περιεχόμενο, δεν είστε εσείς ο δημιουργός των γνώσεων και όλων των πληροφοριών της εργασίας σας ή του κειμένου. Ωστόσο, κάνατε πολλή έρευνα που σας οδήγησε στη βαθύτερη κατανόηση του θέματος. Αυτή η έρευνα σας κάνει ειδικό πάνω στο συγκεκριμένο θέμα και πρέπει να αναδεικνύεται. Παραθέτοντας τις πηγές δείχνετε πως είστε ειδικός επί του θέματος, αφού εξαντλήσατε τη βιβλιογραφική επισκόπηση και το αποδεικνύετε με τη χρήση αναφορών. 
  • Για να έχετε ήσυχη συνείδηση: Η εκπόνηση μιας εργασίας που απαιτεί χρόνο και κόπο πάντα είναι αγχωτική. Προστατεύστε τον εαυτό σας από περίσσιο άγχος για το αν ο καθηγητής αναγνωρίσει λογοκλοπή, κάνοντας σωστά τις αναφορές. Σχηματίστε αποτελεσματική βιβλιογραφία και εξετάστε το έργο σας αν έχει ακούσια λογοκλοπή. Εξασφαλίστε στον εαυτό σας ήσυχη συνείδηση αποτρέποντας την αντιμετώπιση ζητημάτων παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων και καταγγελιών.
  • Για να δώσετε τα εύσημα στον αρχικό συγγραφέα: Είτε στη μητρική του γλώσσα είτε όχι, ο αρχικός συγγραφέας έκανε μια προσπάθεια να συλλογιστεί και να γράψει. Είναι δίκαιο και ηθικό να τον αναφέρετε για να του δώσετε τα εύσημα. 

 

Πώς εντοπίζεται η διαγλωσσική λογοκλοπή 

 

Μετάφραση = Λογοκλοπή;

 

Η διαγλωσσική λογοκλοπή στις επιστημονικές εργασίες είναι δύσκολο να εντοπιστεί καθώς το αρχικό κείμενο είναι σε διαφορετική γλώσσα και δε μπορεί να συγκριθεί άμεσα. Ωστόσο, οι πληροφορίες που δίνετε στην εργασία δεν είναι ιδιαίτερα δύσκολο να αναγνωριστούν ως δικές σας ή ως ξένες. Ακόμα και η αναδιατύπωση των πληροφοριών φαίνεται αν είναι ή όχι σωστή. Έχουν γίνει βήματα από την τεχνολογία ώστε να εντοπίζεται αυτό το είδος λογοκλοπής, ωστόσο αναφέρονται κυρίως στις πιο γνωστές γλώσσες. Πάντως, υπάρχουν λογισμικά με τη δυνατότητα  διαγλωσσικής σύγκρισης (Cross-Language Text Matching/CLTM) και έτσι ακόμα και αυτό το δύσκολο είδος λογοκλοπής εντοπίζεται.  

Στο ψηφιακό περιεχόμενο είναι περισσότερο εύκολο να εντοπιστεί η διαγλωσσική λογοκλοπή αφού οι αναγνώστες καταναλώνουν μεγάλο όγκο από ξενόγλωσσο διαδικτυακό περιεχόμενο. Σε αυτήν την περίπτωση όμως, τίθεται ζήτημα παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων και όχι μόνο λογοκλοπής, και μπορεί να υπάρξουν νομικές συνέπειες.

Εν συντομία, η μετάφραση χωρίς αναφορά αποτελεί λογοκλοπή που ονομάζεται διαγλωσσική λογοκλοπή. Για να την αποφύγετε, μεταφράστε το κείμενο, αναδιατυπώστε το και προσθέστε την αναφορά και τη βιβλιογραφία κανονικά. Τέλος, το plagiarism-checker είναι στη διάθεση σας ώστε να σας βοηθήσει να ελέγξετε ολόκληρο το έργο σας ή την ιστοσελίδα για ίχνη λογοκλοπής. Μπορεί ακόμα και να εντοπίσει αν κάποιος έχει αντιγράψει το περιεχόμενό σας.

Δωρεάν έλεγχος 500 λέξεων τώρα

Plagiarism-Checker.gr

Στόχος μας είναι η ενημέρωση για τη σοβαρότητα της λογοκλοπής και η καταπολέμησή της σε όλους τους τομείς.

Πηγές

Επικοινωνία

Venizelou 34, Kavala, Greece

+30 (210) 300 2036