Blog

Παράφραση = Λογοκλοπή;

Παράφραση = Λογοκλοπή;

Σύμφωνα με το λεξικό της κοινής νεοελληνικής, παράφραση σημαίνει παραλλαγή, προσαρμογή λόγων, φράσεων, ρήσεων για την εξυπηρέτηση εκφραστικών αναγκών. Η παράφραση ουσιαστικά επαναδιατυπώνει το ίδιο νόημα με άλλα λόγια, είτε μειώνοντας το ποσοστό των αρχικών λόγων και μεταδίδοντας το νόημα με λιγότερες λέξεις και περισσότερο ξεκάθαρα, είτε αλλάζοντας τις λέξεις με συνώνυμες και απλοποιώντας τη δομή και τη σύνταξη. Χρησιμοποιείται για να μεταφέρει ένα μήνυμα από άλλον συγγραφέα σε γενικές γραμμές και όχι λέξη προς λέξη όπως διατυπώθηκε αρχικά. Η παράφραση δείχνει πως ο ερευνητής έχει κατανοήσει πλήρως το νόημα και μπορεί να το μεταφέρει απλούστερο. Για μια σωστή παράφραση δεν αρκεί μόνο η χρήση συνώνυμων λέξεων, αλλά χρειάζεται αλλαγή στη συνολική δομή της πρότασης και χρήση συνωνύμων. 

Πώς να παραφράζω σωστά 

Αρχικά, για να μπορέσετε να μεταφέρετε ένα νόημα με άλλον τρόπο, πρέπει να το έχετε κατανοήσει πλήρως. Δε μπορείτε να αναδιατυπώσετε μια ιδέα αν δεν την έχετε κατανοήσει βαθιά. 

Για να αποφύγετε την εξαντλητική χρήση μόνο συνωνύμων, βασιστείτε στις παρακάτω τεχνικές. Πρώτα όμως, διαβάστε το κείμενό σας και παρατηρήστε το ύφος του, παρατηρήστε αν δίνει σε κάτι έμφαση, αν υπονοεί κάτι κλπ. Στην παράφραση πρέπει να διατηρείτε τον τόνο του κειμένου. Αφού διαβάσετε και παρατηρήσετε το κείμενο: 

 1. Προσποιηθείτε ότι το εξηγείτε σε κάποιον. Σε αυτήν την περίπτωση θα υποχρεωθείτε να χρησιμοποιήσετε το δικό σας λεξιλόγιο με απλές λέξεις, και σύντομα θα συνειδητοποιήσετε αν έχετε ελλείψεις στην κατανόηση. 
 2. Γράψτε το κείμενο όπως το κατανοείτε, χωρίς να βλέπετε το αρχικό. Μετά, δείτε το αρχικό κείμενο και συγκρίνετέ τα. 
 3. Σχεδιάστε ένα διάγραμμα, ένα σχέδιο ή πίνακα. Από το σχέδιό σας μπορείτε να εμπνευστείτε σε μια διαφορετική εξήγηση του θέματος που παρουσιάζει, κι έτσι θα μπορέσετε να συντάξετε μια διαφορετική πρόταση από την αρχική. 
 4. Αναγνωρίστε τις λέξεις-κλειδιά. Εντοπίζοντας τις λέξεις-κλειδιά θα βοηθηθείτε στην αναδιατύπωση καθώς θα ξεκαθαρίσετε την κύρια ιδέα. 
 5. Αν δυσκολεύεστε, πρώτα αντικαταστήστε τις λέξεις με συνώνυμες. Έπειτα, αλλάξτε τη δομή της πρότασης, για παράδειγμα αλλάζοντας την παθητική φωνή σε ενεργητική ή το αντίστροφο. Αφαιρέστε τις λεπτομέρειες που δεν είναι απαραίτητες για τη μετάδοση του μηνύματος. Προσπαθήστε το νέο σας κείμενο να είναι μικρότερο από το αρχικό και απλούστερο. 

Όταν παρουσιάζετε μια παράφραση, μη ξεχνάτε να σημειώνετε και την πηγή είτε εντός της πρότασης («σύμφωνα με τον/την (2000)) είτε εντός παρένθεσης. Η παράφραση είναι αποδεκτή μόνο με την αναφορά στον συγγραφέα. Αντίστροφα, αν μεταγράψετε λέξη προς λέξη το κείμενο του αρχικού συγγραφέα με αναφορά, πάλι κάνετε λογοκλοπή. Χρειάζεται λοιπόν και παράφραση και αναφορά. Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζετε την αξιοπιστία της εργασίας σας, και αναδεικνύετε πως κάνατε έρευνα. 

Χαρακτηριστικά της παράφρασης 

Η παράφραση πρέπει να πληροί κάποια χαρακτηριστικά ώστε να μην αλλοιωθεί το μήνυμα που μεταφέρει. 

 1. Γνησιότητα: Στην παράφραση δεν πρέπει να υπάρχουν ελλείψεις από τα σημαντικότερα σημεία του αρχικού κειμένου. Η παράφραση αποτελεί γνήσια διατύπωση του ίδιου μηνύματος με διαφορετικά λόγια. 
 2. Αντικειμενικότητα: Στην παράφραση δεν πρέπει να δηλώνετε ή να υπονοείτε την προσωπική σας άποψη ή κρίση. Ούτε και να αλλάζετε το ύφος του κειμένου, διατηρήστε την αρχική υφή και ένταση. 
 3. Βελτίωση: Στην αρχή η αναδιατύπωση δεν είναι εύκολη υπόθεση. Με τον χρόνο όμως και την εμπειρία, αυτή η δεξιότητα βελτιώνεται. Όσο περισσότερες εργασίες εκπονείτε τόσο περισσότερες παραφράσεις θα κάνετε και, άρα, τόσο περισσότερο εξασκείτε τη δεξιότητα αυτή. 

Εναλλακτικές της παράφρασης 

Υπάρχουν κι άλλοι τρόποι που επιτρέπουν τη μετάδοση του μηνύματος χωρίς λογοκλοπή και εκτός της παράφρασης. 

 1. Ένα μέρος της πρότασης μπορεί να παρατεθεί εντός εισαγωγικών και με αναφορά 

Πχ Ο Πλούταρχος είπε «το μυαλό δεν είναι ένα δοχείο που πρέπει να γεμίσει» 

 1. Ολόκληρη η πρόταση μπορεί να παρατεθεί αν είναι δύσκολη η παράφραση ή διαφοροποιεί εντελώς το μήνυμα 

Πχ Σύμφωνα με τον Πλούταρχο «το μυαλό δεν είναι ένα δοχείο που πρέπει να γεμίσει, αλλά μια φωτιά που πρέπει να ανάψει» 

Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη γραμματοσειρά italics, αν και αυτό διαφέρει σε κάθε σύστημα βιβλιογραφικής αναφοράς. Επίσης, αν το κείμενο είναι μεγάλο, όπως μία παράγραφος, πρέπει να έχει κεντρική στοίχιση και δε χρειάζεται εισαγωγικά. 

 1. Περίληψη. Αντί να αναδιατυπώσετε το κείμενο του συγγραφέα, μπορείτε να γράψετε την περίληψή του. Εξάγετε την κεντρική ιδέα και γράψτε την περιληπτικά, χωρίς τις λεπτομέρειες του αρχικού κειμένου. Η περίληψη διαφέρει από την παράφραση. Στην παράφραση απαραίτητο είναι να μεταφέρεται τον τόνο του αρχικού κειμένου και να μεταδώσετε το ίδιο ακριβώς μήνυμα με άλλον τρόπο. Χρειάζεται βαθιά κατανόηση για να γίνει αποτελεσματικά. Η περίληψη από την άλλη, δε μεταφέρει ολόκληρο το μήνυμα, αλλά μόνο το κεντρικό του μέρος. Παρακάμπτει τις λεπτομέρειες και την υφή του αρχικού κειμένου. 

Το plagiarism-checker είναι στη διάθεσή σας και μπορεί να σας βοηθήσει στο έλεγχο λογοκλοπής του έργου σας με άμεσο και άριστο αποτέλεσμα! Μπορεί επίσης να εντοπίσει προβλήματα παράφρασης. Αν δυσκολεύεστε με την παράφραση μπορείτε να βασιστείτε στην εταιρεία ΑΝΑΒΑΣΙΣ που προσφέρει υπηρεσίες παράφρασης και όχι μόνο.

Δωρεάν έλεγχος 500 λέξεων τώρα

Plagiarism-Checker.gr

Στόχος μας είναι η ενημέρωση για τη σοβαρότητα της λογοκλοπής και η καταπολέμησή της σε όλους τους τομείς.

Πηγές

Επικοινωνία

Venizelou 34, Kavala, Greece

+30 (210) 300 2036