Μετάφραση = Λογοκλοπή;


Μετάφραση = Λογοκλοπή;

Η ξενόγλωσση βιβλιογραφία αξιοποιείται τόσο από την ακαδημαϊκή σφαίρα όσο και από την επιχειρηματική. Η τεχνολογία επιτρέπει στους ανθρώπους από όλο τον κόσμο να ανταλλάζουν ιδέες και πληροφορίες, ξεπερνώντας τα γεωγραφικά όρια. Η ξενόγλωσση βιβλιογραφία προσδίδει σε οποιοδήποτε κείμενο ποιοτικότερο και πιο ολοκληρωμένο περιεχόμενο. Αυτό που όμως μπερδεύει συχνά τους φοιτητές και τους content creators είναι το αν χρειάζεται να αναφέρουν την πηγή του ξενόγλωσσου περιεχομένου. Σκέφτονται συχνά πως ο καθηγητής ή ο αναγνώστης μπορεί να μην αναγνωρίσουν πως το κείμενο προέρχεται από αλλού κι έτσι δεν προσθέτουν την αναφορά.