Πακέτα για Χρήστες με Περισσότερες Ανάγκες

Μηνιαίο

50€/μήνα

Με αυτό το πακέτο έχετε τη δυνατότητα ελέγχου απεριόριστων λέξεων για έναν μήνα. Μπορείτε να ανεβάζετε μέχρι και 2 αρχεία την ημέρα.

Τριμηνιαίο

120€/3 μήνες

Με αυτό το πακέτο έχετε τη δυνατότητα ελέγχου απεριόριστων λέξεων για τρεις μήνες. Μπορείτε να ανεβάζετε μέχρι και 2 αρχεία την ημέρα.

Εξαμηνιαίο

220€/6 μήνες

Με αυτό το πακέτο έχετε τη δυνατότητα ελέγχου απεριόριστων λέξεων για έξι μήνες. Μπορείτε να ανεβάζετε μέχρι και 2 αρχεία την ημέρα.